ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម


អំពី Angkorvoice.com

Angkorvoice.com គឺជាគេហទំព័របណ្ណាល័យជាសំលេង ដំបូងគេបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោតទៅលើការផ្តល់ចំណេះដឹងសំខាន់ៗដូចជា សហគ្រិនភាព ចំណេះដឹងទូទៅ សម្រស់ សុខភាព ជីវិតនិងស្នេហា។ គ្រប់អត្ថបទរបស់គេហទំព័រនេះគឺ មានភ្ជាប់ទាំងសម្លេង អត្ថបទសរសេរ និងមានរូបភាពច្បាស់ល្អ​ ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែទាក់ទាញ ពីសំណាក់អ្នកចូលទស្សនា។

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា មានការកើនឡើងជាលំដាប់ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ។ បច្ចុប្បន្ន ចំនួនអ្នកចូលទស្សនាជាមធ្យម ពី ៥០០០ ទៅ ២០០០០ នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។


ប្លង់ និង តម្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គេហទំព័រយើងខ្ញុំ នឹងមានការបញ្ចុះតំលៃពិសេស​​ ចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Angkorvoice.com ចំនួន ៥០% នៃខែទី១ សំរាប់កុងត្រាផ្សាយរយៈពេល ៣ខែ និង ទទួលរចនាផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ។

បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ លើគេហទំព័រយើងខ្ញុំ លោកអ្នកអាចមើលគំរូប្លង់ និងតារាងតម្លៃ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 1. Text Ads

  Text ads 05a45ed81fe07c2d06e59e674468d636e62cfb6a4669264a785f00e34b968e63

  Price: $7/month

 2. Home page

  Homepage 87c5976200046cbba108a6ce85f1dedabbef0eccbcd2746462e9c3b03c93fb51

  Banner 428 x 100: $40/month

  Banner 637 x 100: $70/month

  Banner 1130 x 100: $120/month

 3. Category/Article page

  Article bc7e04ba4000eecd5f874ff83f4666402746da6744a023d9d5dae2856787b9ec

  Banner 260 x 260: $55/month

  Banner 733 x 100: $95/month

 4. Popup Banner (800 x 600 pixel)

  Popup 91f04f30eab94489229ad8aa843dec6594be6b6a671cf2a86bdd103c4dd7c690

  Price: $195/month

 5. Fix Footer Banner (1130 x 100 pixel)

  Fix footer 847cf897cd06b883fce5444b3716a746227a351dace4b49ce8c35e8ff1e273c5

  Price: $250/month

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ​ តាមរយៈ ៖

 • E-mail:     angkorvoice168@gmail.com
 • លេខទូរស័ព្ទ៖     (855) 92 52 53 47 / (855) 93 300 310 / (855) 23 966 361
 • ឤស័យដ្ឋាន៖    No.20, St 336, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

Download Advertising Plan in PDF Here