Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

វិធីបន្សាបពិសខ្អែបខាំ និងខ្យាដំរីទិច

Index

ដើម្បីបន្សាបពិសខ្អែបខាំ និងខ្យាដំរីទិចសូមអ្នកដែលជួបបញ្ហាអនុវត្ត តាមវិធីខាងក្រោមនេះ។

វិធីបន្សាបពិសខ្អែបខាំ៖ យើងត្រូវយកក្រណាត់ចងរុំក្បែរកន្លែងមុខរបួស ដើម្បីកុំឲ្យពិសបន្តហូរចូលក្នុងបេះដូងរបស់យើង រួចចិតដើមល្ហុងយកជ័រ របស់វាមក បន្តក់ចំមុខកន្លែងដែលវាខាំ ១០នាទី ក្រោយមក នឹងបានធូរ ស្រាលពីការឈឺចុកចាប់។

វិធីបន្សាបពិសខ្យាដំរីទិច៖ ត្រូវយកប៊ីចេង លាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មា រួចយកសំឡីកប្បាសមកជ្រលក់ល្បាយទឹកនេះ ហើយយកទៅចងរុំបិត លើមុខរបួស ១០នាទី ក្រោយមកនឹងបានធូរស្រាលពីការឈឺចុកចាប់។

វិធីខាងលើអាចជួយសម្រាលពិសភ្លាមៗក្នុងកម្រិតស្រាល និងមធ្យម ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរត្រូវប្រញាប់បញ្ជូនអ្នករងគ្រោះទៅមន្ទីពេទ្យជាបន្ទាន់។

ប្រភព៖ mydoc4u.com

 

Comment