Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

វិធីសាស្រ្តជួយឲ្យអ្នករៀនចេះដោយមិនបាច់ប្រឹងខ្លាំង

Index

មនុសុ្សយើងធ្វើអ្វីមួយមិនគួរប្រើតែកម្លាំងបាយនោះទេ តែគួរប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាឲ្យបានច្រើនជាង។ ការសិក្សាក៏ដូចគ្នា ប្រសិនបើអ្នកគិតតែពីប្រឹងរៀនដោយមិនដឹងពីរបៀប ឬគន្លឹះក្នុងការរៀនឲ្យឆាប់ចេះ អ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរ ព្រមទាំងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អទៀតផង។

ទាំងនេះជាវិធីសាស្រ្តជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាសិស្សរៀនពូកែ មិនមែនសិស្សពូកែរៀននោះទេ៖

១. កត់ត្រា

អ្នកគួរកត់ត្រាចំណុចសំខាន់ៗដែលគ្រូបានពន្យល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ការធ្វើបែបនេះជួយអ្នកបានយ៉ាងច្រើន ជាពិសេសនៅពេលប្រលង អ្នកមិនចាំបាច់មើលគ្រប់ចំណុចក្នុងមេរៀនឡើងវិញទេ។

២. ប្រើហ្វឺត(ហាយឡាយ)

នៅពេលគ្រូប្រាប់ពីចំណុចដែលត្រូវចងចាំ យើងត្រូវហាយ ឡាយភ្លាម ព្រោះ វាពិតជាជួយអ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរំលឹកមេរៀនឲ្យបានលឿន។ លើសពីនេះទៅទៀត វាជួយមិនឲ្យយើងឆាប់ងងុយគេងទៀតផង នៅពេល មើលមេរៀននាពេលយប់ ព្រោះវាមានពណ៍ទាក់ទាញភ្នែករបស់យើង។

៣. ព្យាយាមនៅជិតអ្នកដែលពូកែ

នៅពេលដែលយើងបាននៅជិតសិស្សដែលពូកែជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងក៏មើល ឃើញពីរបៀបនៃការរៀនរបស់គេ ហើយអាចសួរគេបាន នៅពេលដែល យើងមានចម្ងល់ចំពោះមេរៀនណាមួយ។

៤. រៀនជាក្រុម

នៅពេលយើងរៀនតែម្នាក់ឯង យើងមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាទេនៅពេល យើងមានចម្ងល់ ដោះស្រាយមិនចេញ តែបើយើងរៀនជាក្រុម គ្នាច្រើន មានគំនិតច្រើន អាចដោះស្រាយលំហាត់ ឬចម្ងល់ណាបានឆាប់រហ័ស។ ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើយើងចែកគ្នាធ្វើលំហាត់ ហើយមកពន្យល់គ្នា វាចំណេញពេលបានច្រើនណាស់ យើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេល និងកម្លាំងច្រើននោះទេដើម្បីចេះអ្វីមួយ។

៥. ដឹងពេលវេលាត្រូវរៀន

ដើម្បីរៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យើងត្រូវដឹងពីពេលវេលាណា ដែលរៀន ទៅឆាប់ទទួលយកបាន។ ពេលព្រឹកយើងគួរទន្ទេញមេរៀន ព្រោះខួរ ក្បាលយើងស្រឡះ ធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាំ ចំណែក លំហាត់គួរធ្វើវានា ពេលយប់ទើបជាការល្អ។

៦. រៀនប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ

ពេលខ្លះ ឧទាហរណ៍ ចំពោះរូបមន្តណាដែលលំបាកខ្លាំង យើងមិន​គួរស្រ្តេសពេកទេ យើងគួរស្វែងរកអ្វីមួយដែលមាន​លក្ខណៈកំប្លែង​មកតំណាងឲ្យរូបមន្តនោះ។ ការធ្វើបែបនេះ​ជួយឲ្យអ្នក​ឆាប់ចាំ និង​មានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការសិក្សាទៀតផង។

ប្រសិនបើអ្នកចេះពីវិធីសាស្រ្តអស់ទាំងនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយ​កម្លាំងច្រើននោះទេក៏អាចចេះបានដែរ!!!

ប្រភព៖ អាឡាដាំង

Comment