Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

តើប្រាសាទណាមួយជាប្រាសាទភ្នំលើកដំបូងបំផុតដែលសាងសង់ឡើងដោយថ្មភួកសុទ្ធសាតក្នុងប្រវត្តិសិល្បះខ្មែរ?

Angkor phnom bakheng              dscf4184

ស្តាប់សម្លេង:

ប្រាសាទភ្នំដែលសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ថ្មភក់សុទ្ធសាធក្នុងប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរយើងជាលើកដំបូងនោះគឺប្រាសាទភ្នំបាខែង (បន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៏ក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទបាគងនៅតំបន់រលួស)។ ប្រាសាទភ្នំបាខែង ជាប្រាសាទភ្នំដែលមានប្រាំថ្នាក់ មានរាងបូនជ្រុងស្មើ កំពស់៤៧ម៉ែត្រ បណ្តោយខឿនថ្នាក់ខាងក្រោមប្រវែង៧៥ម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុង និងប្រវែង៤៥ម៉ែត្រនៅខាងលើព្រមទាំងមានជណ្តើរបូនក្នុងទិសទាំងបួនទៀតផង៕

Comment