Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

ចូលពន្យល់ពីខ្លឹមសារទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Flag of cambodia

ស្តាប់សម្លេង:

ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

-ពណ៏ខៀវផ្ទៃមេឃ តំណាងសីលធម៍ ( ប្រជារាស្រ្ត )

-ពណ៏ក្រហម តំណាងសេចក្តីអង់អាចក្លាហានមោះមុត ( ព្រះមហាក្សត្រ )

-ពណ៏ស តំណាងសេចក្តីបរិសុទ្ធ ( សាសនា ) ឯរូបប្រាសាទតំណាងអរិយធម៏-វឌ្ឍនធម៏ នាសម័យដែលខ្មែរយើងចេះកសាងប្រាសាទសិលា។

មួយទៀតរដ្ឋសភាបានអនុម័ត ( ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ) ជាឯកច្ឋន្ទ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៨ តាមព្រះរាជយោបល់នៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ។

 

Comment