Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

យល់ដឹងអំពីអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

12133654954 f6c24c7e17 b

ស្តាប់សម្លេង:

ជូន​ចំពោះ​អ្នកទិញ​អចលនទ្រព្យ​ថ្មី ការបែងចែក​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​មិនទាន់មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់​នៅឡើយ​។ នាំគ្នា​ស្វែងយល់​ពី​ចំណុច​សំខាន់​ទាំងបី​ដែល​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​នៃ​អចលនទ្រព្យ​អាច​ធានា​សុវត្ថិភាព​បាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ស្វែងយល់​ពី​ការយល់ច្រឡំ​ដ៏​ធំ​មួយចំនួន​ជុំវិញ​ភាពជា​ម្ចាស់​អចលន​ទ្រព្យ និង​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដី​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

​កំណត់ត្រា​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ទាំងអស់​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​បំផ្លាញ​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ ១៩៧៥​ និង​ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។​ នេះ​មានន័យថា​ បន្ទាប់ពី​សង្គ្រាម​មក ភ័ស្តុតាង​នៃ​ភាពជា​ម្ចាស់​មិនបាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់លាស់​នោះទេ​។

នៅ​ឆ្នាំ ១៩៨៩ ​ច្បាប់​ភូមិបាល​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​អនុម័ត ហើយ​កំណែលម្អ​​ត្រូវបាន​ចេញផ្សាយ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០០១ ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​មានកម្ម​សិទ្ធិ​ឯកជន​ទៅលើ​ដីធ្លី​។

ច្បាប់​ភូមិបាល​ឆ្នាំ ​២០០១ ​បាន​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដីធ្លី​ឲ្យមាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។ ចាប់តាំងពី​ពេលនោះ​មក​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​ច្រើនជាង​ពីរលាន​កម្មសិទ្ធិ​ត្រូវបាន​ផ្តល់ឲ្យ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។​

​ឥឡូវនេះ​កម្មសិទ្ធិ​នៃ​អចលនទ្រព្យ​​ត្រូវបាន​ធានា​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ទម្រង់​ទាំងបី​នៃ​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ប្លង់រឹង​ បលង់​ទន់ និង​កម្មសិទ្ធិឯកជន​នៅក្នុង​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​វិញ្ញាបនបត្រ​សម្គាល់​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ (Strata Title)​។ លើសពីនេះ​ទៀត ប្លង់​អិលម៉េប (LMAP) ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួលស្គាល់​ផងដែរ​។​

១.​ប្លង់រឹង​៖

● ​ប្លង់រឹង​គឺ​ទម្រង់​បង្ហាញ​ពី​ភាពជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​សំខាន់​ជាងគេ និង​ជា​ប្លង់ដី​ដ៏​ល្អ​ជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា​។​
●​ ប្លង់រឹង​គឺជា​វិញ្ញាបនបត្រ​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​មួយ​សន្លឹក​ដែល​ចេញ​ដោយ​ការិយាល័យ​រៀបចំ​ដែនដី​។​
● ​​ប្លង់រឹង​មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដែល​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ និង​បញ្ជាក់​ក្នុង​កម្រិត​ជាតិ​ពី​ការិយាល័យ​សុរិយោដី និង​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​។
● ​ការធ្វើ​ប្លង់រឹង​ត្រូវ​បង់ពន្ធ​ចូលរដ្ឋ ៤ ភាគរយ​។

២.​ប្លង់​ទន់​៖

● ​ប្លង់​ទន់​គឺជា​ទម្រង់​បង្ហាញ​ពី​ភាពជា​ម្ចាស់​ត្រូវ​ដែល​គេ​ប្រើ​ជាទូទៅ និង​ជា​ប្លង់​ដីធ្លី​ជាទូទៅ​បំផុត​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។
●​ វា​ជា​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​ក្នុងស្រុក​។​
● ​​ប្លង់​ទន់​ត្រូវបាន​ផ្ដល់ជូន​ដោយ​ការិយាល័យ​សង្កាត់​ឬ​ស្រុក​និង​មិន​ត្រូវបាន​ចុះឈ្មោះ​នៅ​ថ្នាក់ជាតិ​នោះទេ​ ប៉ុន្តែ​នៅតែ​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកជា​ឯកសារ​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​ពេញសិទ្ធិ​។​
●​​ ភាគច្រើន​នៃ​ការផ្ទេរ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវបាន​គេ​ធ្វើ​ឡើងជា​ប្លង់​ទន់​ដើម្បី​ចៀសវាង​ការបង់ពន្ធ ​និង​តម្លៃ​សេវា​ទៅកាន់​រដ្ឋ​។​
●​ ទោះយ៉ាងណា​ក៏ដោយ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ថ្មី​ធំៗ​ភាគច្រើន​មាន​បញ្ជាក់​កម្មសិទ្ធិ​ជា​ប្លង់រឹង​ដោយសារ​ប្លង់​ទាំងនោះ​គឺជា​ប័ណ្ណ​បញ្ជាក់​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​ដែលមាន​រយៈពេល​យូរ​បំផុត​។​

៣.​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិឯកជន​៖

●​​ កម្មសិទ្ធិឯកជន​នៅក្នុង​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ គឺជា ​ទម្រង់​ថ្មី​បំផុត​នៃ​ភាពជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ និង​អនុញ្ញាតឱ្យ​ជនបរទេស​អាចមាន​អចលនទ្រព្យ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ស្របច្បាប់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
●​​ ប្លង់​នេះ​ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​វិញ្ញាបនបត្រ​សម្គាល់​ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ ​(Strata Title)​។​
●​ វិញ្ញាបនបត្រ​សំគាល់​ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ​គឺជា ​ប្លង់​ដែល​មិនសូវ​ពេញនិយម​នោះទេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ប៉ុន្តែ​ ចំនួន​កំពុងតែ​មានការ​កើនឡើង​។
● ​ច្បាប់​ស្តីពី​ភាពជា “​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ជនបរទេស​”​ ត្រូវបាន​ប្រកាស​ឱ្យចេញ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ​។​
● ​ច្បាប់​នេះ​កំណត់​ភាពជា​ម្ចាស់​នៃ​ជនបរទេស​ក្នុង​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​។​
●​ អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ត្រូវបាន​គេ​ឱ្យនិយមន័យ​ថា​ជា​អាគារ ឬ​ការសាងសង់​ដែលមាន​ម្ចាស់​ច្រើន​គ្នា ដែលមាន​ផ្នែក​ខ្លះ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ដាច់ដោយឡែក​របស់​ម្ចាស់​ម្នាក់ៗ (​ជាន់​ឯកជន​) និង​ផ្នែក​ខ្លះទៀត​គឺជា​កន្លែង​ប្រើ​រួម​ដែល​ម្ចាស់​ទាំងអស់​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន (​កន្លែង​ប្រើ​រួម​ទូទៅ​)​។​

*​ប្លង់​អិល​ម៉ែប​*៖

●​​ ប្រព័ន្ធ​វាស់​ប្លង់ដី​ដែលមាន​ឈ្មោះថា​អិ​ល​ម៉ែ​ប (​គម្រោង​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ដីធ្លី​) ត្រូវបាន​បង្កើត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​បង្កើន​ការធានា​ដល់​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​។
●​ កូអរឌីណេ​ជី​ភី​អ​អេស​ (GPS) បាន​ចុះឈ្មោះ​ដីឡូត៏​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​នៅក្រោម​គោលការណ៍​ជាក់លាក់​។
●​ ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​ប្លង់​អិលម៉ែប​ព្រំប្រទល់​ដី​មានការ​ព្រមព្រៀងគ្នា​រវាង​អ្នកជិតខាង ដូច្នេះ​ជំលោះ​ព្រំប្រទល់​ដី​បាន​ដោះស្រាយ​រួចរាល់​ហើយ​។​
● ​នេះ​គឺជា​ប្រភេទ​ប្លង់​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​មួយ​។​

 

ប្រភពអត្ថបទ: The Phnom Penh Post 

Comment