Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

តារាល្បីស្រស់ស្អាតវៀតណាមមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាត សូម្បីតែកន្លែងរស់នៅក៍កាន់តែស្អាត

095608 6

តារាល្បីស្រីស្អាតវៀតណាមដែលមានឈ្មោះHuyen My មានផ្ទះពីរកន្លែងគឺ ទីមួយគឺវីឡាដ៍ប្រណីតនៅជាយទីក្រុងហាណូយ និងផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងទៀតនៅកណ្តាលទីក្រុងហាណូយ។

តោះទស្សនាផ្ទះល្វែងដ៍ប្រណីតរបស់គាត់ទៅមើល ស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅប៉ុណ្ណាដែរ៖

នេះគឺជារូបភាពទេសភាពមើលពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយៈ

ឥឡូវយើងមកទស្សនាវីឡាដ៍ប្រណីតរបស់គាត់នៅជាយក្រុងវិញម្តង៖

បន្ទាប់ពីបានទស្សនាហើយ តើលោកអ្នកយល់ថាផ្ទះគាត់មួយណាគួរឲ្យចង់រស់នៅជាង?

Comment