Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

ចូររៀនពីប្រទេសជប៉ុន: អានពត៌មានដ៏ល្អ អំពីប្រទេសជប៉ុន

Jjjj

១ - តើអ្នកដឹងទេថាកុមារជប៉ុនសំអាតសាលារៀនរបស់ពួកគេ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចំនួន១៥នាទី ជាមួយគ្រូបង្រៀន ដែលនាំឱ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ជប៉ុន អោយមានអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនល្អ។

២ - អ្នកបានដឹងទេថា ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយ របស់ជប៉ុនដែលមានឆ្កែមួយ ត្រូវតែមានកាបូប និងកាបូបពិសេសដើម្បីដាក់អាចម៏ឆ្កែ។ អនាម័យ និងការចង់បានរបស់ខ្លួន ដើម្បីដោះស្រាយអនាម័យផ្ឬាល់ គឺជាផ្នែកមួយនៃសីលធម៌ជប៉ុន។

៣ - តើអ្នកដឹងទេថាបុគ្គលិកអនាម័យនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ត្រូវបានគេហៅថា "វិស្វករសុខភាព" និងអាចមានប្រាក់ខែពី ៥០០០ដុល្លារ ទៅ ៨០០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ភាពស្អាតមួយត្រូវបានធ្វើតេស្តសរសេរ និងផ្ទាល់មាត់។

៤ - តើអ្នកដឹងទេថាប្រទេសជប៉ុន មិនមានធនធានធម្មជាតិណាមួយទេ ហើយពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងការរញ្ជួយដីរាប់រយក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែមិនបង្អាក់ជប៉ុនពីការក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទីពីរនៅលើពិភពលោក(សព្វថ្ងៃលេខ៣) ។

៥ - តើអ្នកដឹងទេថា Hiroshima បានត្រឡប់ទៅអ្វី ដែលវាគឺជាការរីកចំរើនសដ្ឋកិច្ច ក្រោយពេលខ្ទិចខ្ទីដោយ គ្រាប់បែកអាតូម គ្រាន់តែដប់ឆ្នាំក្រោយមក។

៦ - តើអ្នកដឹងទេថាប្រទេសជប៉ុន បង្ការការពារការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ នៅក្នុងរថភ្លើង, ភោជនីយដ្ឋាន និងក្នុងផ្ទះ។

៧ - តើអ្នកបានដឹងថានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន សិស្សពីបឋមសិក្សាឆ្នាំទីប្រាំមួយ ត្រូវតែរៀនពីសីលធម៌ក្នុងការទាក់ទងជាមួយមនុស្ស ។

៨ - តើអ្នកដឹងទេថា ប្រជាជនជប៉ុន ទោះបីជាម្នាក់ៗជាអ្នកមាន ក្នុងចំណោមមនុស្សមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានអ្នកបំរើទេ។ ឪពុកម្តាយត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់កិច្ចការផ្ទះ និងកូនៗ ។

៩ - តើអ្នកដឹងទេថា គឺគ្មានការប្រឡង ពីកម្រិតដំបូង ដល់កម្រិត ទីបី នៃបឋមសិក្សា ; ដោយសារតែគោលដៅនៃការអប់រំគឺដើម្បី បំប៉ន គំនិត និងការកសាងចរិតលក្ខណ មិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រឡងនិង បញ្ចុះបញ្ចូលទេ ។

១០ - តើអ្នកដឹងទេថា ប្រសិនបើអ្នកទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានអាហារប៊ូហ្វេណាមួយ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញមានមនុស្ស បរិភោគតែអាហារតែល្មមប៉ុណ្ណាគេត្រូវការ ដោយមិនមានសំណល់ណាមួយឡើយ។ គ្មានម្ហូបអាហារសល់ក្នុងចាន។

១១ - តើអ្នកដឹងទេថាអត្រានៃការពន្យាពេលរថភ្លើង នៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺមានតែ៧ វិនាទីក្នុងមួយឆ្នាំ ពួកគេពេញចិត្តក្នុងគោរពតម្លៃនៃពេលវេលាណាស់ ត្រូវតែទៀងទាត់នាទី និងវិនាទី។

១២ - តើអ្នកដឹងទេថាកុមារនៅតាមសាលារៀនដុសធ្មេញរបស់ពួកគេ និងសម្អាតធ្មេញរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីអាហារនៅឯសាលារៀន ពួកគេបានរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេ តាំងពីអាយុដំបូង ។

១៣ - តើអ្នកដឹងទេថាសិស្សចំណាយមួយម៉ោងកន្លះ ដើម្បីសំរាកក្រោយពេលបញ្ចប់ការទទួលទានអាហាររបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាបាននូវការរំលាយបានល្អ ។ នៅពេលដែលសួរអំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេ ពួកគេនិយាយថា: សិស្សទាំងអស់គឺជាអនាគតនៃប្រទេសជប៉ុន។

ប្រភព៖​ ហ្វេសបុក camread.com

Comment