Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

បុរស​សុំទាន​ដើម្បី​ទិញ​អាហារ​គ្មាន​អ្នក​​ខ្វល់​​ ស្រាប់​តែ​នារី​ស៊ិច​ស៊ី​ម្នាក់​…

111

បុរសម្នាក់បានបន្លំធ្វើជាអ្នកសុំទានជាមួយស្លាកដែលសរសេរថា “ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីអាហារ” រួចអង្គុយសុំទានអ្នកដំនើរនៅតំបន់ប្រជុំជនមួយ។ ពីមួយនាទី ទៅមួយនាទី ពីមួយម៉ោងទៅ មួយម៉ោង មនុស្សជាច្រើនបានដើរកាត់ទីនោះ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយនឹងគាត់នោះទេ បើទោះបីជាគាត់ស្រែកអង្វរសុំក៏ដោយ។

ក្នុងនោះដែរគាត់មានដៃគូរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែលជានារីដ៏ស៊ីចស៊ី ដោយនាងបានបន្លំធ្វើជាអ្នកសុំការឧបត្ថម្ភប្រាក់ដើម្បីកែរដើមទ្រូងរបស់នាង ជាមួយស្លាកដែលសរសេរថា “ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីកែរដើមទ្រូង” ។ គ្រាន់តែចាប់ដើម្បីភ្លាមមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងនាង នឹងផ្តល់ប្រាក់ដល់នាងទៀតផង ដែលលទ្ធផលនេះខុសឆ្ងាយពីបុរសដែលបន្លំធ្វើជាអ្នកសុំទាន។

 

សម្រាប់អ្នក តើអ្នកគិតថានរណាដែលត្រូវការប្រាក់ពិតប្រាកដ ហើយអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តជួយនរណា?

ប្រភព៖ http://cambomag.com/

Comment