Cta d6929d0bde49c2111d65369226cd6190d88c3b83729cdfb27b0487170fd6b5df

ដល់ក! នៅជប៉ុន ស្វាយមួយថ្លៃជិត $១៦០ ម្នាស់មួយ $២៥

17093187 1235108503202874 1494223044 o

បើសិនជាអ្នក តើអ្នកគួរចំណាយថវិកាទិញរបស់មួយដែលថ្លៃស្ទើតែស្មើ ឬក៏ពាក់កណ្តាលនៃប្រាក់ខែរបស់អ្នកទៅលើរបស់ណាមួយដែលឬទេ? ប្រាកដជាហ៊ានបើសិនវត្ថុនោះជារបស់ចាំ បាច់ដែលអ្នកត្រូវការវាអត់មិនបាន ឧទាហរណ៍ដូចជាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើការងារ ឬសិក្សាជាដើម តែសំណួរសួរថា តើអ្នកហ៊ានទេ ចំណាយលុយនោះទិញផ្លែស្វាយមួយផ្លែដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃផ្លែស្វាយធម្មតាដល់ទៅរាប់រយដង? មិនប្រាកដទេ មែនទេ?

កាលពីសប្តាហ៍មួយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលេងកោះទេសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺកោះអូគីណាវ៉ា។ អ្វីដែលគួរឲ្យភ្នាក់ផ្អើលនោះគឺថាផ្លែស្វាយមួយផ្លែមានតម្លៃដល់ទៅ ១៨០០០ យ៉េន (គិតជាដុល្លារ ប្រហែលជា 160 ដុល្លារ) រីឯម្នាស់មួយផ្លៃថ្លៃដល់ទៅ ៣០០០​ យ៉េន (ប្រហែល ២៥ ដុល្លារ)៕

               ផ្លៃស្វាយនៅអូគីណាវ៉ា

      ផ្លែឈើលក់នៅលើកោះអូគីណាវ៉ា

ប្រភព៖ អាឡាដាំង

 

 

Comment